Sociale verzekeringen

Besparen op uw Sociale Verzekeringen

Uit onderzoek blijkt dat ruim 90% van alle werkgevers in het verleden teveel aan premies voor sociale verzekeringen heeft betaald. Daarnaast wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van de kortings- en subsidieregelingen die bij sociale verzekeringen voor de werkgever van toepassing zijn. Wij adviseren en ondersteunen u graag om de premies voor sociale verzekeringen te inventariseren, terug te vorderen én daadwerkelijk terugbetaald te krijgen.

Expert op het gebied van sociale verzekeringen

Wij hebben de sociale verzekeringen experts in huis met de juiste kennis om besparingen en verbetermogelijkheden op uw sociale verzekeringen administratie te realiseren.

Onze besparingsonderzoeken kosten u weinig tijd én leveren u in de meeste gevallen veel op. Na het sociale verzekeringen besparingsonderzoek leveren wij een volledige rapportage op van onze bevindingen. Indien u teveel premies voor sociale verzekeringen heeft afgedragen, zorgen wij ervoor dat deze worden teruggevorderd bij het UWV en de Belastingdienst.

Bovendien geven wij aanbevelingen over de inrichting van uw administratie, waarmee u voortaan zelf in staat bent de inhoudingen op sociale verzekeringen te controleren en de uitgangspunten te toetsen. Blijkt uit het onderzoek dat uw onderneming niets kan besparen, dan betaalt u ons ook niets. Kortom: ‘no cure, no pay’!

Synck watermark
Synck watermark

Waar richt ons besparingsonderzoek sociale verzekeringen zich op?

Om vast te stellen of u teveel heeft betaald aan sociale verzekeringen, richten we ons op het inventariseren van onverschuldigde betalingen aan UWV en de Belastingdienst. Dit doen wij op grond van bepalingen uit de Ziektewet, de WAO, de WIA, de WAJONG en alle overige relevante regelingen en wetten.

Klik hier voor een overzicht van een aantal cases

Hoe kan Synck u helpen?

Terugvorderen van in het verleden niet benutte regelingen, zodat u ontvangt waar u recht op heeft. Op basis van de resultaten en constateringen worden concrete adviezen gegeven over de wijze waarop borging in de processen plaats zou moeten vinden. Vanuit de opgedane ervaringen en kennis zorgen wij samen met uw organisatie voor goede borging naar de toekomst.

Wat betekent dit voor HR:

  • Minimale inzet van de eigen capaciteit.
  • Beschikken over een up-to-date administratie ingericht voor toekomstige wijzigingen.
  • Inzicht en de impact van de sociale zekerheid in eigen organisatie.

Wat betekent dit voor Finance:

  • Directe kostenbesparing vanuit het verleden en naar de toekomst laat u geen gelden onbenut
  • Inzicht in de risico’s.
  • Compliant blijven aan wet- en regelgeving onder andere door opnieuw ingerichte administratie.
Synck watermark
Synck watermark

Meer weten?

Heeft u vragen over ons besparingsonderzoek? Neem dan contact op met een van de adviseurs van Synck Company.

Meer weten?