DREIGT ER GEDOE TUSSEN UW MEDEWERKER EN DE ORGANISATIE?

Verschillen van inzicht kunnen uitgroeien tot conflicten of leiden tot langdurig verzuim. Vaak lopen verschillen van inzicht maandenlang door en kosten veel geld en energie. Verhoudingen kunnen verharden en de productiviteit kan in het geding komen.

Breng het werk van uw werknemer beter in balans:

» We focussen op wél mogelijk is

» In 3 weken duidelijk welke oplossingen haalbaar zijn.

» Oplossen ‘gedoe’ over werk, voorwaarden en verhoudingen

Wederzijds begrip doet wonderen

Als ervaren procesbegeleiders spreken we duidelijke taal. Ook als het moeilijk wordt. Zo zorgen we dat het gesprek tussen u en de werknemer weer op gang komt. We stimuleren het probleem­oplossend vermogen van beide partijen en kijken hoe we in onderlinge afstemming de samenwerking kunnen verbeteren.

Voorkom zo onnodige kosten van verzuim en arbeidsconflicten

We inventariseren de knelpunten en mogelijke oplossingen in de 4A’s:

  • Arbeidsomstandigheden
  • Arbeidsinhoud
  • Arbeidvoorwaarden
  • Arbeidsverhoudingen.

Vervolgens kijken we of werknemer en organisatie deze knelpunten kunnen en willen oplossen. Zo doen we dat:

  • Gesprek met uw werknemer
  • Gesprek met de leidinggevende (en eventueel collega’s)
  • Tussenrapportage met knelpunten en oplossingsrichtingen
  • Driegesprek waarin knelpunten worden opgelost
  • Gespreksverslag met concrete vervolgacties
Synck watermark
Synck watermark

Geld helder krijgen bespaart geld

In de praktijk maken we vaak mee dat er gedoe ontstaat tussen werknemer en werkgever. Door goed te luisteren zonder oordeel, slagen we er in de onderliggende oorzaken van een (dreigend) conflict boven tafel te krijgen. Soms is het dan mogelijk het knelpunt op te lossen met een relatief eenvoudige werkaanpassing.

Bijvoorbeeld door iemand die thuis mantelzorg verleent te ondersteunen met tijdelijk verlof of tijdelijke hulp in de huishouding. Of door voor iemand een andere werkplek te zoeken binnen de organisatie als de verhoudingen met directe collega’s onder spanning staan.

Uiteraard komt het ook voor dat partijen besluiten uit elkaar te gaan en waarbij werkgever zorgt voor begeleiding naar werk buiten de organisatie. Al deze oplossingen voorkomen onnodige hoge kosten die gepaard gaan met het disfunctioneren van een werknemer. Ook wordt hiermee onnodig verzuim verkopen.

Klanten aan het woord

Synck Company waarderen wij al vele jaren als onafhankelijk adviseur met grote kennis van zaken, grote mate van service en betrokkenheid. Wat ons betreft is het team van Synck Company onze grootste bron van tevredenheid en waardering.

Petra Kiphardt
HR, Dirkzwager Legal & Tax

Vanuit mijn rol als teammanager vitaliteit en verzuim werk ik al jaren met Synck Company. Met regelmaat attendeer ik andere bedrijven op de dienstverlening van Synck. Ik heb de ervaring dat zij een betrouwbare, adequate samenwerkingspartner zijn, die toegevoegde waarde biedt, zowel vakinhoudelijk als financieel.

Anoeska Uyleman - Niesing
Teammanager Vitaliteit en Verzuim, Beweging 3.0

Professionele ondersteuning bij complexe casuïstiek op het gebied van langdurige verzuim dossiers, voorkomen WGA instroom en begeleiding WGA/ZW.

Esther Intema
HR manager, IW Noord-Holland

Prettige samenwerking door goede communicatie en korte lijnen.

Christella Kauhl
Stichting Vivantes Zorggroep

Wij kunnen Synck Company van harte aanbevelen! Met hun specifieke expertise heeft Synck Company ons in diverse processen op een adequate wijze geadviseerd en ondersteund met een aanzienlijke kostenbesparing als gevolg.

Lydia Struik
Protestantse Kerk in Nederland

Synck Company beschikt over ruime ervaring en kennis op het gebied van sociale zekerheid en zorg. Hiermee bieden zij ons focus en maatwerk op een hoog kwaliteitsniveau. Een team van gemotiveerde specialisten die ons door het doolhof van regelgeving en wetten loodst. Dat is het ontzorgen dat wij zochten, Synck ons beloofde en nu waarmaakt.

Jeroen Swaan
Human Resource and Organisation Advisor, BEWiSynbra Group

Wij zijn uiterst vakkundig begeleid in het traject naar ERD ZW / WGA door Synck Company. Het periodiek sparren met deskundige specialisten voegt een duidelijke meerwaarde toe aan ons re-integratiebeleid en we zijn ervan overtuigd dat de verdere begeleiding van ZW en WGA dossiers na uitdiensttreding in goede handen is.

Marianne Fillié-de Wit
Adviseur verzuim en beleid, Stichting SCOPE scholengroep

Synck heeft ons geholpen bij de keuze om eigenrisicodrager te worden voor zowel de Ziektewet als de WGA. Ons contactpersoon Annette (specialist ZW/WGA) adviseert, ondersteunt en ontzorgt GMB rondom de uitvoering van de ziektewet en de WIA/WGA. Dit gebeurt met oprechte aandacht voor de (ex)medewerker, waar het om draait, en aandacht voor de vragen vanuit ons als werkgever. Door dit contact vanuit Synck beschikken wij op afroep over de expertise die nodig is om langdurig verzuim en instroom in de WGA te voorkomen.

Peetjan Vink
Senior HR Adviseur, GMB

Bent u zich aan het oriënteren?

Nodig naast de grote spelers ook Synck Company uit. Zo ervaart u zelf het verschil in betrokkenheid, service én aanpak.

Maak vrijblijvend een afspraak