Krijg grip op stagnerende of langlopende dossiers

Krijg grip op stagnerende of langlopende dossiers

» Uw zieke medewerker wordt begeleid door een register arbeidsdeskundige en drempel-coach

» We handelen vanuit vertrouwen, én stellen grenzen

» We gaan door tot de casus is opgelost: terugkeer naar werk of tot en met WIA-keuring

 

Onze menselijke aanpak voorkomt hoge kosten

Bij Synck zetten we iedereen in hun kracht, zowel uw organisatie als uw werknemers. Op die manier zorgen we ervoor dat we geen re-integratiekans onbenut laten. Zo bespaart u op loonsancties van UWV, onnodige doorbetaling van loon en sociale premies. Bovendien stromen er minder werknemers de WGA in.

Neem de controle over vastgelopen of langdurige dossiers

» Een geregistreerde arbeidsdeskundige en barrière-coach begeleiden uw zieke medewerker

» We handhaven een vertrouwensrelatie, maar trekken ook duidelijke grenzen

» We blijven betrokken tot het dossier volledig is opgelost, of dit nu betekent dat de medewerker terugkeert naar het werk of tot het punt van een WIA-beoordeling komt

Onze humane benadering helpt hoge kosten te voorkomen

Bij Synck stimuleren we iedereen om hun volledige potentieel te benutten, of het nu gaat om uw organisatie of uw medewerkers. Op deze manier laten we geen re-integratiemogelijkheid onbenut en besparen we op de kosten van UWV-loonsancties, onnodige doorbetaling van loon en sociale premies. Het resultaat is ook minder instroom in de WGA.

Krijg grip op stagnerende of langlopende dossiers

Uw (vastgelopen) langdurige ziekmeldingsdossiers zijn bij ons in veilige handen

We bieden een alomvattend WGA-preventieplan

 •     Georganiseerde begeleiding gedurende het hele proces
 •     We onderzoeken alle mogelijke beroepsopties in Nederland
 •     We bieden aandacht en grenzen
 •     We voeren een arbeidsdeskundig onderzoek uit, uiterlijk in week 42
 •     We geven duidelijke antwoorden op de volgende vragen:
  1. Kan uw werknemer re-integreren in hetzelfde of ander werk binnen uw organisatie?
  2. Als dit niet mogelijk is, kan de medewerker dan re-integreren binnen uw organisatie met enkele aanpassingen?
  3. Als dit niet het geval is, kan de medewerker dan re-integreren in een andere functie buiten uw organisatie en zijn er passende functies beschikbaar?
  4. Komt uw werknemer in aanmerking voor vervroegde WIA (IVA)?
 •     We nemen de begeleiding van het 2e Spoor op, uiterlijk in week 52

Na het arbeidsdeskundig onderzoek ontvangt uw werknemer direct begeleiding van een ervaren barrière-coach, volledig aangepast aan zijn of haar behoeften. Via onze software ontvangt u duidelijke rapportages zodat u de voortgang kunt bijhouden.

Synck watermark
Synck watermark

Voorbeeld van een business case

Bedrijf X, een middelgroot bedrijf met 200 medewerkers, kampte met een groeiend aantal langdurig zieke werknemers. Dit leidde tot aanzienlijke kosten in termen van doorbetaald loon en sociale premies, naast het risico op loonsancties van het UWV. Na een samenwerking met Synck werd er een alomvattend WGA-preventieplan opgesteld.

Gedurende het traject voerde Synck een arbeidsdeskundig onderzoek uit om vast te stellen of de werknemers konden re-integreren in hun huidige of een andere functie binnen de organisatie, of dat aanpassingen of externe re-integratie nodig waren. Dit onderzoek bood de nodige duidelijkheid en zorgde ervoor dat passende acties konden worden ondernomen.

Daarnaast werd er specifieke ondersteuning geboden via een ervaren barrière-coach. Deze coach hielp de werknemers om eventuele obstakels voor re-integratie te overwinnen. Door deze gestructureerde aanpak en de inzet van Synck’s software voor heldere voortgangsrapportages, kon Bedrijf X de voortgang volgen en stagneerde dossiers effectief aanpakken.

Als gevolg hiervan verminderde Bedrijf X het aantal werknemers dat instroomde in de WGA, verminderde de kosten voor doorbetaling van loon en sociale premies en werden de risico’s van UWV loonsancties vermeden. Het resultaat was een effectievere, meer humane aanpak van langdurige ziekmeldingsdossiers, wat zowel het bedrijf als de werknemers ten goede kwam.

Meer weten?

Wilt u meer weten over hoe u het beste kunt anticiperen op de voor u relevante wijzigingen?

Meer weten?