Over Synck Company B.V.

Synck Company B.V. is een onafhankelijk gespecialiseerd risicoadviseur die werkgevers helpt bij het inzichtelijk maken en beheersen van personele risico’s. Dat doen wij op basis van een gedegen analyse van de bestaande situatie, audits op de bestaande processen en procedures, een onafhankelijk advies en door middel van oplossingen vooral gericht op preventie en beheersing van deze risico’s. Daarnaast worden alle mogelijkheden verkend van financiering van de investeringen. Tot slot bestaat de mogelijkheid om de relevante uitvoeringstaken over te dragen aan Synck Company B.V.

De primaire focus ligt hierbij op de sociale zekerheid te weten inkomensvoorzieningen, verzuim en arbeidsongeschiktheid.

Als ketenregisseur, met al meer dan 20 jaar ervaring, creëren we synergie tussen de personele regelingen die bij diverse providers waarmee u reeds samenwerkt, zijn ondergebracht. Synck Company benadert haar advies aan werkgevers vanuit de onderlinge samenhang tussen de verschillende regelingen (preventie, verzuim, arbeidsongeschiktheid, eigenrisicodragen voor de WGA en de Ziektewet) en de betrokken providers op deze regelingen, zoals de verzekeraars.

Wij spreken de providers aan op hun verantwoordelijkheid in de keten. Door de integrale aanpak van Synck Company is er niet alleen sprake van schadelastbeheersing voor de werknemer en de werkgever. Ook de verzekeraars trekken direct profijt wanneer een werkgever actief omgaat met preventie en re-integratie. Helaas ontbreekt in veel gevallen nog de integrale aanpak. Synck Company brengt daar verandering in aan.

Het uiteindelijke doel is om de gezondheid, de inzetbaarheid en de productiviteit van werknemers te bevorderen om daarmee, door kostenbesparingen en schadelastbeheersing, ook de onderneming financieel gezond te maken of te houden.

Visie Synck

Complex speelveld

Het speelveld van verzuim, arbeidsongeschiktheid en ziektekosten is complex en vaak onsamenhangend. Daarnaast zijn door de wijzigingen in de sociale wetgeving de verantwoordelijkheden in de afgelopen jaren in toenemende mate bij de werkgever neergelegd. Elke werkgever in Nederland wordt geconfronteerd met veel verschillende partijen die zich in dit speelveld begeven. Het grote probleem is dat veel partijen zich alleen verantwoordelijk voelen voor hun eigen deel van de keten. Synergie is dus ver te zoeken.De markt is nu klaar voor een integrale aanpak door het benutten van de synergievoordelen in de keten van -preventie, verzuimbegeleiding en re-integratie- en in de keten van belanghebbende risicodragers (verzekeraars).

Speelveld van betrokken partijen

Deze integrale aanpak sluit ook uitstekend aan op de toegenomen aandacht voor thema’s als vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast wordt, onder andere door de vergrijzing en de verhoging van de pensioenleeftijd, iedere werkgever gedwongen na te denken over de middelen om goed personeel aan zich te binden en nieuw personeel aan te trekken.

Synck Company laat u zien dat synergie in de keten binnen het huidige wettelijk kader géén utopie is, maar realiteit. Synck Company gaat uit van een integrale benadering vanuit de volledige keten, hierop wordt ons advies gebaseerd. Wij brengen uw personele risico’s in kaart, zodat wij u een verantwoorde oplossing kunnen bieden, passend bij uw bedrijfs-risico’s. Het uiteindelijke resultaat is te komen tot schadelastbeheersing voor de werknemer, de werkgever en de verzekeraars.

Toegevoegde waarde van Synck Company

Synck Company treedt op als ketenregisseur in dit speelveld. Synck Company heeft de specialistische kennis en ervaring en weet precies hoe deze markt in elkaar zit. Wij maken maximaal gebruik van de bestaande mogelijkheden. Wij maken inzichtelijk waar en op welke wijze u uw regelingen kunt optimaliseren, welke rol uw providers en de verzekeraars hierin moeten spelen en waar synergievoordelen te realiseren zijn. Wilt u weten hoe we dit doen? Vraag hier naar de mogelijkheden.

Neem contact met ons op

Vul hier uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Contact opnemen